Öğrencilerin çalışma hakları varmıdır?

Avusturya yabancılar istihdamı  kanununa göre öğrenci statüsünde Avusturya’ da bulunan yabancıların aylık 600,- € yu geçmeyecek şekilde çalışma hakları 01.01.2003 tarihinden itibaren tanınmış bulunmaktadır. Ancak bu kanunun uygulayıcı kurumu olan Çalışma Piyasası Kurumu öğrencilerden hazırlık sınıfını geçip üniversiteye kesin kayıt yapma şartı aradığından Almanca Yeterliliğini henüz vermemiş öğrencilerin yasal olarak çalışması istisnai hallerde mümkün olabilmektedir. Yeterliliğini vermiş öğrencilerin önünde ise çalışmak için yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Öğrencilerin hangi alanlarda iş bulabildikleri ise tamamen kendi yetenek ve donanımlarına göre şekillenmektedir. Öğrencilerin çalışabilecekleri sektörlere dair yasal bir sınırlama söz konusu olmayıp her öğrencinin kendisinin razı olduğu ücret ve iş nitelikleri farklılıklar arzetmektedir. Almanca bilgisi olmayan öğrencilere tavsiyemiz özellikle yoğun olarak dil kursu yapacakları ilk yıl için hiç bir şekilde çalışma ihtiyacı duymayacakları bir finansal birikim ile Viyanaya gelmeyi tercih etmeleridir.

Home SSS Öğrencilerin çalışma hakları varmıdır?